25 Years Kanal 103 “14th May 2016” (Don’t Miss !!!)

25 Years Kanal 103 “14th May 2016” (Don’t Miss !!!)

Точно #25ГодиниКанал103 е фактор на македонската инаквост. Автентично културолошко јадро на самобитност, самобендисаност. Легло на самостојна мисла и независна дејност. Симбол на отпорот кон коруптивниот естаблишмент и контрабаласт на неговата суицидна доктрина. Точно...