Meissa Ionis – D̴̨̡̛͔̤̻̯̳͇̬̭͑̀̈̒͆̈͠͝Ą̴̛͚̹̟̹̟̞̫̘͊͗̈́̊̔̒̋̊͠Ṫ̸͚͔̞͖̞̼́̃͗͜A̶̢̫͔̙͗̈̂͒́̊͐͌̓M̴̠̫̗͍̤̬͔̍̏͋͐̓̔̅̚͠Ȏ̸̥̞̖̪̳̊̇͛͊S̵͙̬̠͚͇̻̖͌̿̇̆̔̽́̀̀H̷̛̞͚̪̟͐͋͑͐̏͝ͅP̷͖͒̊̃̏̋͝͠Ỉ̶̥̠̩̮͉̈͗́̾Ţ̶̝̮̿̓͒ (AMPEFF 030 / LP / 2019)

Meissa Ionis – D̴̨̡̛͔̤̻̯̳͇̬̭͑̀̈̒͆̈͠͝Ą̴̛͚̹̟̹̟̞̫̘͊͗̈́̊̔̒̋̊͠Ṫ̸͚͔̞͖̞̼́̃͗͜A̶̢̫͔̙͗̈̂͒́̊͐͌̓M̴̠̫̗͍̤̬͔̍̏͋͐̓̔̅̚͠Ȏ̸̥̞̖̪̳̊̇͛͊S̵͙̬̠͚͇̻̖͌̿̇̆̔̽́̀̀H̷̛̞͚̪̟͐͋͑͐̏͝ͅP̷͖͒̊̃̏̋͝͠Ỉ̶̥̠̩̮͉̈͗́̾Ţ̶̝̮̿̓͒ (AMPEFF 030 / LP / 2019)

Meissa Ionis – D̴̨̡̛͔̤̻̯̳͇̬̭͑̀̈̒͆̈͠͝Ą̴̛͚̹̟̹̟̞̫̘͊͗̈́̊̔̒̋̊͠Ṫ̸͚͔̞͖̞̼́̃͗͜A̶̢̫͔̙͗̈̂͒́̊͐͌̓M̴̠̫̗͍̤̬͔̍̏͋͐̓̔̅̚͠Ȏ̸̥̞̖̪̳̊̇͛͊S̵͙̬̠͚͇̻̖͌̿̇̆̔̽́̀̀H̷̛̞͚̪̟͐͋͑͐̏͝ͅP̷͖͒̊̃̏̋͝͠Ỉ̶̥̠̩̮͉̈͗́̾Ţ̶̝̮̿̓͒ (LP) Released March 13th 2019 … AMPEFF (030 / LP)Experimental / Electro / IDM...
❐ 5 YEARS DSPH SOUNDS  – 24th December 2015

❐ 5 YEARS DSPH SOUNDS – 24th December 2015

#5YearsDSPH :: A night of cutting-edge, forward-thinking live music :: ❐ OGIE [MK] + AMPLIDYNE EFFECT [MK] :: Live/Improv ❐ DIMITAR DODOVSKI [MK] :: Live ❐ TROHI [BG] :: Live/Improv ❐ MODEM PRIEST [MK] :: Live ❐ DSPH SOUNDS A/V Showcase :: Kapan An // Thursday,...