SlovoKult :: 22.09.23 :: KIC :: Skopje

SlovoKult :: 22.09.23 :: KIC :: Skopje

СловоКулт :: Берлин како онлајн портал постои од 2008 година www.slovokult.de, од 2015 како регистрирана мала издавачка куќа, а од 2016 како двојазично онлајн-списание за современа поезија и уметност:www.slovokult.euwww.slovokult-literatur.de и веќе поседува етаблиран...