SlovoKult :: 22.09.23 :: KIC :: Skopje

SlovoKult :: 22.09.23 :: KIC :: Skopje

СловоКулт :: Берлин како онлајн портал постои од 2008 година www.slovokult.de, од 2015 како регистрирана мала издавачка куќа, а од 2016 како двојазично онлајн-списание за современа поезија и уметност:www.slovokult.euwww.slovokult-literatur.de и веќе поседува етаблиран...
(22.09.2022) SlovoKult::Literattur::a @ KOTUR, Skopje – Macedonia

(22.09.2022) SlovoKult::Literattur::a @ KOTUR, Skopje – Macedonia

СловоКулт :: литерАРТура :: SlovoKult :. literARTour Биенале за современи уметности :: Biennial of contemporary arts :: текст/визија/звук :: text/vision/sound :: :: интердисциплинарни уметнички презентации и мултимедијални книжевни перформанси :: :: interdisciplinary...