(22.09.2022) SlovoKult::Literattur::a @ KOTUR, Skopje – Macedonia

(22.09.2022) SlovoKult::Literattur::a @ KOTUR, Skopje – Macedonia

СловоКулт :: литерАРТура :: SlovoKult :. literARTour Биенале за современи уметности :: Biennial of contemporary arts :: текст/визија/звук :: text/vision/sound :: :: интердисциплинарни уметнички презентации и мултимедијални книжевни перформанси :: :: interdisciplinary...
Post Global Music Festival (27th October 2018 / SC, Dunja, Skopje) (/w Post Global Trio, Mmnemonic45)

Post Global Music Festival (27th October 2018 / SC, Dunja, Skopje) (/w Post Global Trio, Mmnemonic45)

post global music festival е мини фестивал на издавачката етикета post global recordings кој има за цел претставување на дел од локалните артисти кои ги издава. За првото издание ќе имаме прилика да го чуеме носечкиот проект post global trio, потоа Mnemonic45 и...