post global music festival е мини фестивал на издавачката етикета post global recordings кој има за цел претставување на дел од локалните артисти кои ги издава. За првото издание ќе имаме прилика да го чуеме носечкиот проект post global trio, потоа Mnemonic45 и кураторот на етикетата Тони Димитров. Во понатамошните изданија ќе претставиме и други артисти кои со својот концепт на работа (или изданија) гравитираат околу post global recordings.

Лејблот третира амбиентален звук преку дигитални изданија од 2012 година, со досега 32 изданија зад себе. Се работи за потпроект и продолжение на истоимената емисија post global /conceptual program for new music/ која се емитува секоја среда на музичкото радио Канал 103, и презентира современ амбиентален/електронски/експериментален звук. Како нужна потреба од издаваштво во овој домен на локалната сцена и како соодветен издавачки oдговор на оваа емисија се конципира post global recordings, третирајќи артисти дефинирани под терминот „нова музика“.

Овој настан се организира по повод 18 години од започнувањето на оваа емисија и 5 години од основањето на етикетата.

www.post-global.com

ENG:
post global music festival is the mini festival of the label post global recordings which aims to present some of the local artists it publishes. For the first edition we will have the opportunity to hear post global trio, Mnemonic45 and the curator of the label Toni Dimitrov. In subsequent editions, we will present other artists which their concept of work (or editions), gravitate around post global recordings.

The label treats ambient sound through digital editions of 2012, with 32 releases so far behind. It is a sub-project and a continuation of the eponymous post-global / conceptual program for new music / which is broadcast every Wednesday on the music radio Kanal 103, and presents a contemporary ambient / electronic / experimental sound.

This event is organized for 18 years since the start of this music broadcast and 5 years of the label.

www.post-global.com

LINE-UP:
post global trio
Mmnemonic45
Toni Dimitrov

Entrance: Donation
Start: 20:00
Location: SC, Dunja (Skopje, Macedonia)